Jonathan Livingston Racek
Jonathan Livingston Seagull

Fyzikální seminář

zima 98 (Mechanika)

~ Studenti sobě ~

Náměty témat Scénář Přihláška Časový harmonogram vystoupení Rozvržení posterů

Kriterium zápočtu:
jedno ústní a jedno posterové vystoupení+zpracování aspoň jednoho "proceedings"
totální "deadline" pro odevzdání "proceedinds" je 10. únor 1999

Upozornění: Ani abstrakta ani proceedings neprošly recenzním řízením


Výzva:

Přednášející, kteří mají email, nechť jej oznámí na svoboda@br.fjfi.cvut.cz. Email bude zveřejněn u příspěvků pro případné poznámky a dotazy. Dále prosím kontrolujte všechny údaje a informace a upozorněte na nedostatky. Pokud je někdo např. uveden v posterové sekci I a neměl tam příspěvek, prosím o upozornění. Dále prosím o doplnění některých chybějících názvů.

Wanted - hledáme dobrovolníky k přípravě textů o konferencích (náležitosti ústních vystoupení, abstraktů, posterů, proceedings etc. ) - za zápočet.


Jak přednášet o fyzice - rady začínajícím řečníkům


Scénář: 1998

1.10 Úvod
8.10 Pozvaná přednáška: pan prof. Ing. Zahradník, DrSc: věda
15.10 Ústní vystoupení I.: vzduchová dráha, jak přednášet o fyzice, konz. silové pole, Famulus
22.10 Ústní vystoupení II.: Blackburnovo kyvadlo, stability and equilibrium, fyzika nevážně, Latex, basebollová pálka
29.10 Ústní vystoupení III. : úlohy J.M..Marciho, nucené harmonické kmity, destruktivní zkoušky materiálů, mathematica
5.11 Posterová sekce I.
12.11 Pozvaná přednáška p. Ing. Karel Zeithamer, CSc. ( Státní technické muzeum )
19.11 Ústní vystoupení IV. Coriollisova síla, Foucaltovo kyvadlo, Pearls, podivné chování částic, html-jak na to
26.11 Ústní vystoupení V.: chaos, zajímavé příklady z mechaniky, vývoj raketové techniky, historie fyziky, zajímavosti z internetu, př. Štoll 2.11
3.12 Ústní vystoupení VI.: balistické kyvadlo, rotační dynamika, kosmologická konstanta, Three physicists and one log, gravitační působení částic, zakřivený časoprostor
10.12 Ústní vystoupení VII: Maxwellovo kyvadlo, Temelín, fyzika nevážně- Feynman, Archimedův zákon, fyzické kyvadlo
17.12 Posterová sekce II., zápočty, koledy

Harmonogramy ústních vystoupení

Ústní vystoupení I - 15.10. Chairman: Radomír Jošek
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
15' Jakubský V., Bojar O., Vondráček J. Jak přednášet o fyzice abstrakt / proceed.
45' Drexler T., Ulman O., Strecker P., Bitner P., Ploc O., Vintr T., Svoboda V. Vzduchová dráha, Newtonovy pohybové zákony  
15' Bauer M. Konzervativní silové pole, pot. energie, zákon zach. energie. Příklad Spiegel 2.14,2.16 abstrakt
15' Zapletal M., Jeřábek J. Famulus - základy abstrakt / proceed

 

Ústní vystoupení II.-22.10. Chairman: Bauer Michal
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
20' Koňařík D. Skládání kmitů-Blackburnovo kyvadlo, proceed
15´ Pavlíková I. Stability and equilibrium - příklad Spiegel  
15´ Milisdörfer Fyzika nevážně-Pan Tompkins v říši divů abstrakt
20´ Štěpán V. Typografický systém Latex abstrakt / proceed.
20´ Fogl T., Gadas P. Chvění basebollové pálky při nárazu o míček abstrakt

 

Ústní vystoupení III. -29.10. Chairman: David Koňařík
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
15´ Jana Jirásková Úlohy Jana Marka Marciho-srovnání tehdejších metod řešení se současnými abstrakt
20´ Skokan D., Vymětal S. Nucene kmitani, rezonance a jejich vyuziti pri destruktivnich zkouskach materialu abstrakt /proceed
30´ Lubas J., Trnka J., Škrob J.. Nucené harmonické kmity proceed
20´ Pavel Rus Mathematica - seznámení  

 

Ústní vystoupení IV - 19.11. Chairman: Jana Jirásková
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
25´ Smotlacha J., Herzig P., Hopp J., Pour T. Jánský P. Coriollisova síla abstrakt
20´´ Pánek D., Mužík J., Klečka L. Foucaltovo kyvadlo  
15´ Létal V. Pearls - Physics Academy Software  
15´ Ostapčuk M. Podivné chování částic abstrakt
15´ Moravec J., Vrba T. Html - jak na to? abstrakt / procced

 

Ústní vystoupení V - 26.11. Chairman: Ondřej Bojar
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
30´ Červenka P., Vacek Fr., Denk T. Chaos proceed
15´ Hanzlík F. Zajímavé příklady z mechaniky  
15´ Šlajs B. Vývoj raketové techniky abstrakt
15´ Hrůza L., Keřt R., Pospíšil J. Historie fyziky  
10' Rubáčková M. Příklad Štoll 2.11 z jiného pohledu  
15' Chmelař Z. Galileo Galilei abstrakt / proceed

 

Ústní vystoupení VI - 3.12. Chairman: J. Mužík
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
20´ Jošek R., Dvořák M., Novotný P. Demonstrace praktického využití balistického kyvadla abstrakt /pr1, pr2, pr3
20´ Pavlásková I., Mrkvová J. Rotační dynamika - pirueta krasobruslaře  
15´ Juránek V. Kosmologická konstanta abstrakt / proceed
15´ Koldínská M., Tusarová P. Three physicists and one log  
15´ Marek O. Gravitační působení částic abstrakt

 

Ústní vystoupení VII - 10.12. Chairman: Irena Pavlásková
Čas Kdo Téma Abstrakt/Proceed
20´ Balazi P. Maxwellovo kyvadlo abstrakt / proceed
15´ Mulačová J. Temelín abstrakt / proceed
15´ Klimo O. Fyzika nevážně abstrakt
20´ Vyoral Z. Fyzické kyvadlo - měření gravitační konstanty abstrakt
15' Bureš P. ,Ptáček J. Platnost Archimédova zákona ve stavu beztíže abstrakt / proceed

 


Harmonogram posterové sekce

Posterová sekce I - 5.11
Kdo Téma Abstrakt/Proceed
Jošek R. Applied ballistics abstrakt
Dvořák M. Geometrie Vesmíru  
Pavlásková I., Mrkvová J. Historie fyziky  
Juránek V. Zakřivení světla v gravitačním poli abstrakt
Hanzlík F. Schrödingerova kočka proceed
Šlajs B. Perspektivy pilotovaných letů do vzdáleného Vesmíru abstrakt /proceed
Hrůza L., Keřt R. Moderní fyzika z časopisů (upřesnit téma & dodat abstrakt!)  
Vyoral Z. Velké detekční systémy - urychlovače částic abstrakt /proceed
Létal V. Kvantové počítače proceed
Pánek D. Skoky na asteroidu - příklad sbírka Jex, Štoll  
Klečka L. Odvození Newtonova zákona z Keplerových zákonů - příklad sbírka Jex, Štoll proceed
Mužík J. Volný pád z věže, Corriolisova síla- příklad sbírka Jex, Štoll proceed
Smotlacha J. Letouny poháněné lidskou silou abstrakt / proceed
Jánský Z. Historie popisu pohybu - zavedení derivací abstrakt / proceed
Ostapčuk M. Hvězdy a Černé díry abstrakt
Moravec J.. Měření mezí pružnosti abstrakt / proceed
Novotný P. Výpočet periody fyzikálního kyvadla+ pokus o balistickou křivku  
Štěpán V. Alternativni vystupni formaty TeXu, obrazky abstrakt / proceed.

 

Posterová sekce II. - 17.12
Kdo Téma Abstrakt/Proceed
Jakubský V., Bojar O., Vondráček J. Pražský metronon abstrakt
Drexler T. Neutrina  
Ulman O. Iontový pohon  
Strecker P. Moderní fyzika z časopisů (upřesnit téma & dodat abstrakt!)  
Bitner P. Pathfinder na Marsu (American Scientific) proceed
Ploc O. Archimedes-největší matematik, fyzik a technik nejen své doby abstrakt / proceed
Vintr T. Moderní fyzika z časopisů (upřesnit téma & dodat abstrakt!)  
Svoboda V., Hopp J. Fyzika (mechanika) na internetu abstrakt /proceed
Bauer M. ?  
Zapletal M. ?  
Jeřábek J. ?  
Koňařík D. Záporná pravděpodobnost (dodat abstrakt!)  
Pavlíková I. Gravitační konstanta proceed
Milisdörfer L. Energetika a energetické zdroje Země abstrakt / proceed
Gadas P. Co je to trybologie?  
Fogl T. Základní astronomické informace o černých dírách  
Jirásková J. Perpetua Mobile 1. druhu abstrakt /proceed
Skokan D. ?  
Vymětal S. Kinematika a dynamika tuhého tělesa - pól pohybu abstrakt
Lubas J. Sluneční soustava - úvod abstrakt
Trnka J. Hubbleův teleskop (HST) proceed
Škrob J. ?  
Rus P. Chaos abstrakt
Vrba T., Polák B. Sluneční hodiny (fyzikální zákon) + přenosné sluneční hodiny abstrakt
Vacek F. Deterministický chaos  
Červenka P. Nucené kmity a chaos  
Denk T. Příklad: červ na gumovém pásu  
Balazi P. Čas abstrakt
Mulačová J. CT-čko  
Klimo O. Magnetická levitace aneb pohyb bez tření abstrakt
Tusarová P. Lavinovité procesy (zdroj?)  
Koldínská M. příklad ze sbírky Jex & Štoll  
Ptáček J. Pohyb tělesa s proměnnou hmotností a jeho využití v kosmonautice abstrakt
Bureš P. Několik zajímavých otázek z fyziky, perpetum mobile abstrakt
Pospíšil J. Historie fyziky - geneze některých fyz. poznatků  
Pour T. Mechanika dopravní nehody abstrakt
Otčenášek Z Hudební nástroje, vznik tónu, základy z hudební akustiky  
Marek O. Nanotechnologie abstrakt
Herzig P. Neprustřelné vesty abstrakt
Chmelař Z. Šikmý vrh a balistická křivka  
Škrob J. Použití vodního paprsku místo laseru  

Abstrakta příspěvků

Jak přednášet o fyzice:
Základní rady, doporučení, postupy a návody, jak přednášet (nejen) o fyzice poutavě i poučně.

Pražský metronom
Princip, funkce, technika, stavba atd. pražského metronomu.

Archimedes-největší matematik, fyzik a technik nejen své doby
Archimedes - život a co o něm vyprávějí legendy a pověsti, objevy a výpočty v matematice, Archimedův zákon, vynálezy užitkových a válečných strojů.

Konzervativní silové pole, pot. energie, zákon zach. energie. Příklad Spiegel 2.14,2.16
Mat. aparát: Karel Rektorys a spol.: Přehled užité matematiky I.
Fyz. aparát: J. Kvasnica a kol. - Mechanika, I. Štoll: Mechanika, Internet

Famulus - základy


Demonstrace praktického využití balistického kyvadla
Balistické kyvadlo je jednoduchý mechanismus používaný pro zjištění rychlosti střely. Princip činnosti je založen na zákonu zachování hybnosti a celkové energie soustavy těles. Demonstrace kyvadla bude zahrnovat:
. vysvětlení principů funkce ideálního balistického kyvadla
. popis problémů spojených s konstrukcí skutečného kyvadla
. odhad výsledků
. střelbu na kyvadlo z plynové terčové pistole TAU-7
. porovnání vypočtených hodnot s předem zjištěnými skutečnými hodnotami rychlosti střely

Literatura:
Kvasnica a kolektiv: Mechanika, Academia, Praha,1988
Horák, Krupka, Šindelář: Technická fysika, SNTL, Praha,1961
Rehák: Teorie střelby z plynových zbraní, Střelecká revue 9/1992
Kriminalistický ústav Praha - Balistická laboratoř informuje: Měření rychlosti střel, Střelecká revue 6-9/1995
Ing. Zdeněk Faktor: Balistika, Střelecká revue 7/96-4/97
doc.Ing. Ivan Štoll Csc.: Mechanika (skripta)

Applied balistics
The poster will be focused upon the practical (applied) form of external ballistics. It will introduce ballistics in a simple comprehensible form, which is useful to every hunter and outdoor shooter. The difference between ballistics in laboratory and outdoors conditions shall be stressed. The author will point out the approximations used in order to simplify certain formulae, the degree of accuracy of these expressions and the boundaries, within which the formulae work.

Zakřivení světla v gravitačním poli
Proč se světlo v gravitačním poli nepohybuje přímočaře, efekt gravitačních čoček.

Kosmologická konstanta
Co je to kosmologická konstanta, vývoj názorů na její existenci.

Literatura:
Jiří Grygar: Vesmír, jaký je; Vesmírná zastavení
Martin Macháček: Encyklopedie fyziky
Igor Nevikov: Černé díry a Vesmír
Akademie-příloha LN z 10.4.98

Vývoj raketové techniky
Od čínských ohňostrojů po projekt Daidalos

Fyzika nevážně-Pan Tompkins v říši divů
Referát+ukázky z populárně vědecké knížky G. Gamova

Energetika a energetické zdroje Země
Využívání energetických zdrojů Země. Stručný popis jednotlivých druhů elektráren.

Letouny poháněné lidskou silou
Literatura:
Reader´s Diges Výběr - Jak se to dělá
Guinessova kniha rekordů
+ další materiály

Neprustřelné vesty
Má v dnešní době ještě vůbec smysl obyčejný pěšák, aneb nové technologie a materiály pro ochranu pěchoty

Coriollisova síla
model rotující neinerciální vztažné soustavy; teoretické vypočtení C. síly a jejího působení, ověření experimentem; příklady C. síly v přírodě; co všechno dokáže C. síla.

Fyzika na internetu
www stránky se zajímavým fyzikálním obsahem (z oblasti mechaniky)

Historie popisu pohybu - zavedení derivací
Stručný pohled na Newtonovy myšlenky týkající se popisu pohybu

Perpetua Mobile 1. druhu
V podstatě se jedná o mechanické přístroje, jež jsou schopny fungovat bez přísunu energie a navíc samy energii vyrábět. problém nekonečného zdroje energie zajímal lidstvo už od úsvitu věků (zabývali se jím již staří řekové), největší rozmach však perpetua mobile zaznamenaly v době nástupu kapitalismu. Dokonce i dnes se někteří nadšenci pokoušejí takovou "samohybku" sestrojit, zatím se to však nikomu nepodařilo - všechny návrhy skončily nezdarem. Pokusme se tedy zodpovědět, proč dosud navržené přístroje neuspěly a zda je skutečně nemožné perpetum mobile 1. druhu sestrojit.

Úlohy Jana Marka Marciho-srovnání tehdejších metod řešení se současnými
Jan Marcus Marci z Kronlandu byl v 17. století významnou osobností české vědy, třebaže se o něm na veřejnosti mnoho neví. Kromě lékařství a filosofie se věnoval též fyzice a pokoušel se řešit některé problematické kinematické úlohy Galileovskými metodami i v době, kdy ještě nebyly známy Newtonovy tři zákony mechaniky. Nabízí se tu tedy srovnání mezi metodami, které pro řešení úloh používal Marci (tyto se v podstatě zakládají na Archimédově zákonu síly) a modernějšími Newtonovými metodami pro řešení stejných úloh (jež zaberou podstatně méně času).

Sluneční soustava - úvod
Literatura:
Jiří Grygar: Vesmír jaký je,
časopis Vesmír
Vanýsek: Základy astronomie a astrofyziky

Podivné chování částic
Mach-Zehnderuv interferometr, detekovani fotonu. Kvantové hlavolamy I-V (Vesmír 1998 březen-červenec)

Měření mezí pružnosti
Princip měření - základní vztahy-postup výpočtu
Literatura:
Fyzikální praktikum I, skripta Mechanika

Html - jak na to?
zdroje www.*.*,kde vzít místo, základníé nastavení vzhledu stránky, vkládání čar, odstavce, tabulky, vkládání odkazů, obrázků

Typograficky system TeX (LaTeX)
Filosofie a struktura systemu TeX, LaTeX jako nadstavba TeXu,
CsTeX, ukazka programovani v LaTeXu pod OS DOS, prip. UNIX (Linux).

Alternativni vystupni formaty TeXu, obrazky
Predstaveni PDFTexu, LaTeX2HTML, dvips, dvidot (vystup do bitmap).
Metody vcleneni grafiky do textu a prostredky, ktere k tomu implementace
TeXu na ruznych OS poskytuji (prostredi picture, vkladani postscriptovych souboru atd.).

Chaos
Chaos je světu stejně vlastní jako dokonalý řád

Sluneční hodiny
Fyzikální základ, pohyb nebesských těles, vývoj hodin, přesnost, skutečný a ??? sluneční čas.

Maxwellovo kyvadlo
Maxwellovo kyvadlo patrí medzi klasické a ukážkové príklady na demonštráciu elementárnych zákonov mechaniky. Poďme si spolu popísať pohyb tohoto telesa, teraz už aj populárnej hračky, tak ako to už dávno pred nami spravil pán Maxwell.

Čas
Čo je to čas. Čas je keď... pokračovanie tejto vety by mnohým robilo nemalé problémy, ale nemuseli by sa za to hanbiť, pretože dať uspokojivú definíciu času nie je vôbec jednoduchá úloha. Komplikácie do tohoto problému vniesla najmä fyzika, pretože podľa nej je čas relatívny, v rozličných sústavách prebieha rozličnou rýchlosťou. Záleží iba na pozorovateľovi a sústave.
Podľa toho by čas mal byť ako harmonika, ktorá sa rozťahuje raz pomaly, inokedy rýchlejšie a niekedy úplne stojí. Človek sa prirodzene pýta, ako si to má predstaviť a ako tomu rozumieť. Veď čas je synonymom kontinuálneho plynutia. Z akého dôvodu sa má zrýchliť, alebo spomaliť. Na to by som Vám tu chcel odpovedať a priniesť stručnú históriu skúmania času. Od Newtona cez Einsteina až po Plancka. A to všetko iba tu a nikde inde.

Fyzika nevážně
Richard Feynman - Snad ti nedělají starosti cizí názory

Magnetická levitace aneb pohyb bez tření
Literatura:
- Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1996/4): Sekiguchi t: - 11. International Conference of Magnet Technology MT-11

Platnost Archimédova zákona ve stavu beztíže
Literatura:
- Horák, Krupka: Fyzika - příručka pro vysoké školy technického zaměření
- Kessner, Tůma: Zajímavé otázky z fyziky

Pohyb tělesa s proměnnou hmotností a jeho využití v kosmonautice
Uvedení vzorců pro výpočet pohybu tělesa s proměnnou hmotností. Praktické využití změny hmotnosti při konstrukci raket. Možnosti pohonu raket v budoucnosti.

Několik zajímavých otázek z fyziky, perpetum mobile
Několik mylných vynálezů, perpetum mobile, další zajímavé otázky či fyzikální paradoxy

Mechanika dopravní nehody
Ukázání silových účinků při různých dopravních situacích s důrazem na bezpečnost.

Gravitační působení částic
Počítačová simulace snažící se o zobrazení pohybu částic (částice v gravitačním poli tvořeném soustavou částic), popř. s globálním zrychlením (simulace grav. pole Země). Možná i simulace vrhů těles ve vakuu.

Nanotechnologie
Náčrt možného budoucího využití molekulového inženýrství v nanostrukturách v technice, medicíně aj. Prozatimní výsledky.

Hvezdy a Cerne diry
zivot a druhy hvezd, druhy cernych der podle vzniku, cerne diry v znamem vesmiru
literatura:

Chvění basebollové pálky při nárazu o míček
Naše přednáška spojená s názornou demonstrací se bude týkat vzniku a přenosu kmitání v dřevěné baseballové pálce při nárazu na míček.Budeme se snažit odpovědět na takové otázky jako :
- Jaké druhy kmitů vznikají při výše uvedené situaci?
- Záleží vlastnosti vzniklého kmitání na místě dopadu míčku?
- Jak kmity mění své vlastnosti se vzdáleností od místa dopadu míčku?

Galileo Galilei
Literatura
- Martin Macháček: Život, odsouzení a rehabilitace Galilea Galileiho, Čs čas. pro fyziku 43 (1993)
- Gino Loria: Galileo Galilei, Orbis Praha (1943)

Měření gravitační konstanty
Potřebovali jste někdy zjistit tíhové zrychlení ? Určitě ano !!
Asi jste už však nevěděli, jak to provést, pominu-li fakt, že jste ani potřebné načiní neměli k dispozici.
Jedno takové měření bych tedy tady předvedl. Použiji k tomu rerverzní kyvadlo, a porovnal bych zde rovněž i středoškolský a vysokoškolský přístup k problému. Zajíma -li vás tedy jak by se dalo takové poměrně přesné měření tíhového zrychleni provést, pak tedy přijdte.

Velké detekční systémy ve světě fyziky
Víte, co je to mezon, bozon, kvark, kaon, či pion, nebo vám tyto pojmy nic neříkají? Orientujete se ve světe moderní fyziky částic ? Zajímají vás nejnovejši výzkumy a poznatky? Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak právě pro vás je určen můj poster. Rozeberu v ní minulost, současnost a rovněž i budoucnost fyziky částic. Popíšu taky, jak vypadá takový urychlovač částic ( tedy reaktor). Zmíním se rovněž o největším projektu současnosti, který se buduje v evropském středisku pro fyziku částic v Cernu --- o gigantickém urychlovači LHC.

Perspektivy pilotovaných letů do hlubokého vesmíru
Přestože je problematika meziplanetárního cestování neobyčejně složitá a její pochopení v celé šíři vyžaduje obsáhlé znalosti z mnoha oborů, pokouším se v této práci shrnout základní problémy a nastínit způsoby jejich řešení.
Zpracovány jsou tyto náměty:
- Pohyb umělých těles po Sluneční soustavě
- Raketové motory
- Vliv dynamiky letu na člověka
- Konstrukce planetoletů
- Posádka
- A co dál

Kinematika a dynamika tuhého tělesa - pól pohybu
Shrnutí kinematiky a dynamiky tuhého tělesa, objasnění pojmu pól pohybu, aplikace pólu rovinného pohybu při řešení úloh z mechaniky tuhého tělesa např. pohyb těles po naklněné rovině.
Literatura: knihovnička FO č. 31, Dr. V. Trkal: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa

Temelín
- Rozhodnutí vybudovat Temelín jako důsledek vývoje energetiky ve světě i u nás
- Volba lokality pro stavbu elektrárny
- Projekt a technické parametry JET
- Technologie výroby energie v jaderné elektrárně - obecně
- Bezpečnost a ekologické aspekty
- Polemika s odpůrci dostavby Temelína

Pathfinder na Marsu
Výprava na Mars byla jednou z nejzajímavějších vesmírných událostí tohoto desetiletí. Od počátku poutala pozornost svou rychlostí a nízkými náklady. Cílem bylo nalezení odpovědí na důležité otázky, mimo jiné i na tu, zda je, nebo byl na Marsu život.Viz také: http://mpfwww.jpl.nasa.gov/default.html

Vzduchová dráha
Vzduchová dráha umožňuje zkoumání pohybů za téměř nulového tření. Naším záměrem je pokusit se vyvrátit Newtonovy pohybové zákony pomocí pokusů provedených na právě takové dráze.


Náměty témat
. Demonstrace, na které není ve standardní přednášce již časový prostor
. Experimentální ověření některých teoretických předpovědí (z přednášky, cvičení ...)
. Advanced příklady za hranicemi přednášky a cvičení
. Pohled na probíranou látku z učebnic jiných škol a univerzit i zahraničních
. Současná fyzika - referáty k posledním fyzikálním objevům a trendům, čerpané z časopisů (Vesmír, Science, Nature, Physics Today, Pokroky matematiky a fyziky..) vč. seznámení s danným zdrojem (časopisem)
. Historie fyziky - pohled na genezi některých vědeckých poznatků + zajímavosti.
. Modelování probíraných jevů na počítači v systémech Famulus, Mathematica, Maple, Reduce
. Internet & Fyzika - prohledávání světových serverů hesly "fyzika", "physics"
. Numerické simulace - presentace již hotových počítačových fyzikálních modelů k probírané látce
. Aplikace probírané látky na různých vědeckých pracovištích.
. Fyzika nevážně
. Anglická presentace jednoduchých příkladů
. Jak a v čem se píší vědecké publikace (proč a kdy "Tex", "Word", etc.)
. Je možné pokusit se na Fyzikálním semináři o zapsání do Guinessovy knihy rekordů? Jaké jsou vůbec zápisy v této knize ohledně fyziky?
. Seznámení s knihovnami - Univerzitní, Technická, Akademie věd, Technického muzea etc.


Konkrétní nabídka k jednotlivým tématům

Předpokládá se, že si student k vybraným tématům najde literaturu a informace samostatně např. v knihovně FJFI, Národní či Státní technické knihovně. Dále má k dispozici literaturu (+ xerox, tiskárnu ) k presenčnímu studiu v Břehové ul. místnost č. 121. Samozřejmě je možné inspirovat se zdroji na internetu, např.


Demonstrace, na které není ve standardní přednášce již časový prostor
u demonstrací je prostor pro skupinu až 6-7 studentů:
- historické souvislosti experimentu (1)
- krátce připomenutí teorie (1)
- počítačový model nějakého sledovaného jevu experimentu (1)
- teoretický výpočet předpokládaných výsledků na základě konkrétních vstupů (1)
- provedení experimentu (2)
- srovnání počítačového modelu, teoretických předpovědí a samotného experimentu (1)

 


Experimentální ověření některých teoretických předpovědí (z přednášky, cvičení ...)


"Advanced" příklady za hranicemi přednášky a cvičení

Nabídka

Náměty ze sbírky Jex & Štoll

Matematický aparát
- 16. Odvíjení pásku
- 18. Červ na gumovém pásu
- 19. Skládání karet
- 20. Poskládání kvádrů
. Kinematika částice
. Dynamika částice
- 5. Tryskové letadlo
- 6. Volný pád a svislý vrh vzhůru na rovníku
- 7. Sbližování gravitujících těles
- 8. Cykloidální kyvadlo
- 9. Kmity kotouče s těžištěm na okraji
- 10. Kmity kotouče s posunutým těžištěm
- 12. Balistická křivka
- 13. Volný pád s odporem prostředí
- 14. Pád meteoru
- 15. Newtonův gravitační zákon
- 17. Řetězovka
- 21. Model molekuly
- 22. Koulařské optimum
- 23. Skoro kouzelnický trik

- 24. Kladka a pružiny
- 25. Klouzající vlákno
- 28. Odraz od stěny
- 29. Postrčení pomocí pružiny
- 30. O rámečku a míči
- 31. Visící tyčka
- 32. Pouštění kuličky
- 33. Nit v obalu
- 34. Skákající míčky
- 35. O dvou míčcích
- 36. Posunování skříně
- 37. Visící míč
- 38. Tahání bankovky
. Mechanika soustavy částic
. Mechanika tuhého tělesa
- 2. Torzní kmity
- 4. Náraz na rotátor
. Mechanika kontinua
- 1. Výtok kapaliny z nádoby
- 3. Deformace tyče vlastní tíhou
- 11. Slabý ohyb tyče
- 27. Kapalinové kyvadlo

Literatura:


Pohled na probíranou látku Mechaniky z učebnic jiných škol a univerzit i zahraničních

Nabídka


Historie fyziky - pohled na genezi některých vědeckých poznatků + zajímavosti.

Nabídka


Aplikace probírané látky na různých vědeckých pracovištích.


 

Numerické simulace - presentace již hotových počítačových fyzikálních modelů k probírané látce

Nabídka hotových modelů v systémech:


Modelování probíraných jevů na počítači v systémech Famulus, Mathematica, Maple, Reduce
Zde je úkolem předvést na nějakých jednoduchých fyzikálních modelech práci v těchto pomocných prostředcích matematiků a fyziků.

Náměty


Fyzika nevážně

Literatura

 


~ Studenti sobě ~
Fyzikální seminář Zima 98

Přihláška do semináře

Jméno ...............................................................

Název příspěvku (vystoupení)........................................................................
........................................................................................................................
Název příspěvku (poster)........................................................................
........................................................................................................................

Abstrakta a Literatura: (na druhou stranu)
V abstraktu MUSÍ být minimálně uveden zdroj informací!
- bez zdroje nebude příspěvek zařazen.

Požadované technické prostředky (pro případ vystoupení)
 PC  Zpětný projektor  Video  Další

Odevzdat do 12.10, místnost 120, (emailem Svoboda@br.fjfi.cvut.cz)


Důležité upozornění:
Všechny příspěvky je potřeba předem konzultovat s vedoucím semináře Vojtěchem Svobodou nejméně jeden den před uvedením (lépe však dříve). V případě uvádění příspěvků z oblasti současné fyziky je nutné dodat kopii článku, ze kterého bylo čerpáno.

Podpora:
veškerá výše uvedenená literatura je dostupná k presenčnímu studiu v místnosti Břehová 121, dále je k dispozici kopírka, blány na zpětný projektor, tiskárna. V posluchárně je počítač, po předchozí dohodě je možné zajistit kvalitní velkoplošnou projekci počítaového obrazu. Dále je k dispozici zpětný projektor ve 103.


Archív Fyzikálního semináře:

  Léto 98

Připomínky a náměty k fyzikálnímu semináři: Vojta Svoboda, Břehová 7, Pha1,tel. 24810817 l.296, mail: svoboda@br.fjfi.cvut.cz, poslední aktualizace: 30. listopadu 98.