Fyzikální Semináø - léto 98
Elektøina a magnetismus
~ Studenti sobì ~
Pøihlášky: REFERÁTY POSTERY
*******************
*************UPOZORNÌNÍ*************
**********
Okruhy
 
 • Pozvané prednášky
 • Návšteva zarízení
 • Demonstrace
 • Pøíklady a doplnìní pøednášky
 • Soucasná fyzika (ne nutne ElMa)
 • Historie fyziky
 • Modelování
 • Internet & Fyzika
 • Experimentální fyzika
 • Numerické simulace
 • Forma presentace
  Poster, Vystoupení, Pozvaná pøednáška
  Vypisovaná témata
  • Demonstrace
   • Michelsonùv experiment
   • Magnetismus
   • Harmonické kmity
   • Pohyb elektronu v poli
   • Elektrostatika ??
   • Magnetický dipólový moment
   • Milikenùv pokus
   • Lenzùv zákon
   • Vysokoteplotní supravodivost
   • Michelsonùv experiment
 • Modelování (pøíklady etc.)
  • Famulus
  • Maple
  • Mathematica
  • ?Reduce
 • Historie fyziky
  • 20th century ph. - History of relativity p.249
  • 20th century ph. - Magnetism p.1111
  • ..etc (Štoll a jiné zdroje)

  • Klasické demonstrace z "M muzea"
 • Experimentální fyzika
  • DAS systémy
  • Pasco a detektory

  • IDL
  • Softwarové simulace
   • Famulus I - Elmag
   • Famulus II - El. Obvody
   • Pøišlo z internetu
 • Up to date physics
  • Libovolný výbìr

  • Vesmír, Science, Nature, Physics World
 • Internet
  • Alta Vista: Search by subject
   • World - Reference & Education - Science & Nature - Physics - General Physics
   • World - Reference & Education - Science & Nature - Physics - Electromagnetics
  • Alta Vista: Physics, Education, Model, Electricity, Magnetism

  • Internet a fyzika
 • Pøíklady popø. doplnìní pøednášky
  • Matematický aparát
  • Základy teorie relativity
  • Elektrostatika
  • Stacionární elektrické pole
  • Stacionární magnetické pole
  • Elektromagnetické pole
  • ------- zdroje [1] až [8]
 • Pozvané pøednášky
  • ÚFP Tokamak, - jaderná fùze

  • Relativita
  • Návštìva zaøízení
   • Tokamak, ÚFP
   
   
   Pøedbìžný rozvrh:
   
   
  1. 19.II - Úvod
  2. 26.II - Relativita - pozvaná pøednáška (Doc. Štoll)
  3. 5.III - Referáty
  4. 12.III - Referáty
  5. 19.III - Referáty
  6. 26.III - Poster Session I
  7. 2.IV - Tokamak - pozvaná pøednáška
  8. 9.IV - Referáty
  9. 16.IV - Referáty
  10. 23.IV - Referáty
  11. 30.IV - Rektorský den
  12. 7.V - Poster Session II + závìr
  13. 14.V - Ústav fyziky plazmatu a Tokamak - návštìva
   

  Zdroje:http: