Fyzikální seminář

studenti SOBĚ

www-fyzsem.fjfi.cvut.cz

Zimní semestr 2001/2002


An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his subject and how to avoid them

Werner Heisenberg

Současná verze proceedings!

PROGRAM

ABSTRAKTA

Úvod - o vědecké komunikaci

Literatura:


Jak přednášet
Přednáška vychází z faktu, že "Přednáška je pro posluchače" a dává potenciálním přednášejícím stručný přehled toho, co a jak na posluchače působí a jak je přednášející posluchačem hodnocen, aby mohl tomu svou prezentaci přizpůsobit.
Literatura:
Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha, 1999


Jak připravit poster

Literatura:


Jak přednášet o fyzice

Literatura:

proceeding
Specialní teorie relativity
Postulaty
Lorentzova transformace
Skladaní rychlostí
M~v
E~M
Shrnutí
Literatura:
Feynmanovy přednášky 1.
proceeding
Experimenty na vzduchové dráze
1.Newtonův zákon síly: setrvačná hmotnost
2.ZZE: grafy energií
3.ZZ hybnosti
4.Setrvačná hmota: kmity na vzduchové dráze
5.Demonstrace pohybů ve fázorovém prostoru
Literatura:
doc.Štoll: Mechanika
M.Brdička, A. Hladík: Teoretická mechanika
Einstein, Infeld: Fyzika jako ...
Internet


Slunecni skvrny

Literatura:

presentaceobrázekproceeding
Uhlíkové nanotrubky
Uhlíkové nanotrubky jsou relativně mladým, avšak rychle se rozvíjejícím oborem nanotechnologie. V presentaci bude nastíněna historie vzniku oboru, výjimečné vlastnosti nanotrubek (tepelná a elektrická vodivost, vysoká schopnost absorpce plynů, mechanická pevnost, ...) a jejich možné aplikace v (blízké) budoucnosti (konstrukční materiály, nádrže na vodík, mikroelektronika, field-emitting displeje, paměťové elementy, ...)
Literatura:
Různé web stránky, AIP physics news atd.
presentaceproceeding
Fyzikální kyvadlo - měření gravitační konstanty.
Nejprve trochu historie o tomto experimentu. Teoretický výpočet gravitační konstanty a teoretická předpověd výsledku experimentu. Provedení experimentu. Porovnání výpočtu s výsledkem experimentu.
Literatura:


Zdánlivé (?) paradoxy ve speciální teorii relativity
Způsobem otázek (problémů) a odpovědí diskutovat některé paradoxy, ke kterým lze dospět nesprávnou či neúplnou aplikací STR.
Literatura:
K. Bartuška: Kapitoly ze speciální teorie relativity
Votruba: Speciální teorie relativity
čas.: Pokroky mat., fyz., astron.; Rozhledy mat.-fyz.;
Čes. časopis pro fyziku;
ročenky seminářů FYKOS a M a M, internet

presentaceproceeding
Oscilace - experiment

Literatura:

proceeding
Problém nejen tří těles
Seznámení s problematikou tří těles, postupy řešení. Zobecnění problému na n těles. Simulace konkrétních příkladů pomocí počítačového modelu.
Literatura:
Mechanika, Doc. Ing. Ivan Štoll, CSC. - Vydavatelství ČVUT
Feynmanovy přednášky z fyziky, Feynman, Leighton, Sands - Fragment
Průvodce astronomií, Pavel Příhoda - Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

presentaceproceeding
astromomické a kosmonautické rekordy
V každé oblasti života se dají nalést rekordy a o oblastech fyziky to platí dvojnásob (jako ovšem o všem, co se týká fyziky). My jsme se zaměřili na oblast slibující ty nejgigantičtější a nejzajímavější odhalení.
Literatura:
Z.Mikulášek,Z.Pokorný:Záludné otázky z astronomie, Rovost,1993
P.Příhoda:Průvodce astronomií, Hězdárna a planetárium hlavního města Prahy,2000
Kolektiv autorů: Encyklopédia astronómie, Obzor,1987
J.G.Kac A kolektiv: Planety očima geologů, SNTL,1991
O.Hlad,J.Pavlousek:Přehled astronomie, SNTL,1990
H.J.P.Arnold,C.Peebles,A.Wilson:Člověk a vesmír, CESTY,1996
Ottova moderní encyklopedie,svazek1-Vesmír, OTTOVO nakladatelství,1998
Expresní Astronomické Informace
a další...
Internet

presentaceproceeding
Frankův - Hertzův experiment

Literatura:
internet
proceeding
Gravitace
Jak se vyvíjel názor na gravitaci s vývojem lidstva a fyziky. Newtonova teorie všeobecné gravitace, Einsteinova obecná teorie relativity, snaha o vytvoření kvantové teorie gravitace a teorie superstrun jako kandidát na finální teorii.
Literatura:
Stephen Hawking - Černé díry a budoucnost vesmíru
Steven Weinberg - Snění o finální teorii
Brian Greene - Elegantní vesmír

proceeding
Elementární částice
Základní rozdělení elementrárních částic. Základní vlastnosti jednotlivých skupin elementárních částic.
Literatura:

proceeding
Transmutační systémy ADTT
Systémy sloužící k zpracování vyhořelého jaderného paliva z elektráren. Princip reaktoru ADTT, jeho užití, význam pro budoucnost, způsob přeměny aktivního vyhořelého jaderného paliva na palivo méně aktivní.
Literatura:

proceeding
Fraktály

Literatura:
Internet
proceeding
Youngův pokus
Jde o důkaz vlnové povahy světla, podstatou je interferenc světla na mřížce.
Literatura:

presentaceproceeding
Lasery a jejich aplikace
Jak se da zchladit atom tim, ze na nej budeme svitit a kdo za to dostal Nobelovu cenu?
Pulsni lasery a jak sili Rhodopsin aneb mechanismus videni.
Literatura:
Zatim zadna...

Palivové články - vodíkové a jiné
Vodíkový palivový článek je zařízení, které produkuje elektrickou energii z vodíku a kyslíku přímo, na podobném (elektrochemickém) principu jako baterie. Na rozdíl od baterie však může energii dodávat kontinuálně, pokud je zajištěna dodávka paliva. V posteru budou uvedeny výhody a nevýhody vodíkových (a jiných) palivových článků ve srovnání s jinými zdroji energie, jejich v současnosti známé typy, překážky bránící většímu uplatnění v současnosti a perspektivy pro využití v budoucnu (náhrada baterií v přenosné elektronice, pohon automobilů, soukromý generátor elektrické energie pro domácnost/dům).
Literatura:
WWW - searching for "fuel cells", "hydrogen energy" etc.

Uvod do problematiky Detektoru ionizacniho zareni
- jak lidstvo zacalo potrebovat detektory (zkoumani veci kolem sebe, dostavame se do mikrosveta, nemoznost primeho pozorovani, neprime metody, Rutherford a studium atomu, velice strucne
- co to je detektor (zakladni charakteristika a princip)
- zdroje zareni (s moznosti zajmu o exkurzi - reaktor nebo urychlovac),terce - co se na nich deje, co dela vlastni detektor - rozdeleni detektoru na drahove a casticove
- rozdeleni do skupin, jednotlive typy a popis principu cinnosti casticovych
- trochu strucneji o drahovych
- na zaver zjisteni zajmu o ty exkurze, otazky / diskuse, hodnoceni ("telocvik" - zvedani rukou jako ve snemovne:-)
Literatura:


Historie, demonstrace, použití a zajímavosti Foucaltova kyvadla

Literatura:


Experiment barona Rolanda Eotvose
Ke zkoumání zemské rotace uspořádal Eotvos důmyslný pokus s analytickými vahami.Sňal z nich obě misky a pak je umístil
doprostřed na stolek,který rotoval kolem svislé osy konst.
úhlovou rychlostí.Když nastavil tuto rychlost tak,aby se rovnala úhlové frekvenci vlastních kmitů ramene vah,rameno se rozkývalo.Pokus ukazuje ,že se tak stalo v důsledku rotace Země.
Literatura:
Československý fyzikální časopis,članek "o jednom
experimentu barona Rolanda Eotvose" autorem je
Prof.Ing. Cyril Hoschl,DrSc.
The variational principles of Mechanics,Toronto 1970.


Teorie podtlakového tělesa

Literatura:

presentace
Úvod do Chaotiky

Literatura:
CHAOS - H.J. Korsch, H.-J. Jodl

presentaceproceeding
Století kvantové fyziky

Literatura:

presentaceproceeding
Werener Heisenberg

Literatura:
Internet a encyklopedie
presentaceproceeding
Uvod do Quantove mechaniky (QM)
Historie: Modely atomu (Bohr) a nedostatky, fotoelektricky jev, Comptonuv jev, ...
Pohled na prirodu ocima QM. Vlnova fce, Schrodingerova rce, princip neurcitosti a Schrodingerova kocka. 2sterbinova zalezitost a casticove vlnovy dualismus, Velke Sjednoceni, ...
Literatura:
Feynman, R. P.: O povaze Fysikalnich zakonu,,
Ulehla, ... : Atomy, Jadra, Castice,,
a casem mozna i dalsi...

presentace
Let z kulovnice I.
Základy fyzikálního modelu, který vystihuje primární vlivy prostředí, působící na projektil, vystřelený z malorážní zbraně.
Literatura:
Web Ruprechta Nennstiela.
presentaceproceeding
Rotační pohyb tuhého tělese

Literatura:

presentaceproceeding
Slunecni Energie

Literatura:

proceeding
Hookův zákon

Literatura:

proceeding
Lorentzovy transformace - "důkaz" praktickým experimentem
Pokus "dokazujíci" paradax v Teorii relativity, pomocí jednoduchého elektrického obvodu a hmotných těles se skutečnými rozměry.
Literatura:
Vlastní názory vycházející z Lorentzových transformací.
presentaceproceeding
Rutherfordův experiment
Zjišťování jádra atomu pomocí ostřelování tenké zlaté folie alfa částicemi.
Literatura:


Termojaderná fúze včera a dnes
Krátký pohled do historie termojaderné fúze. Seznámení se se zařízeními k jejímu výzkumu, včetně českých, a možnosti budoucího využití.
Literatura:
internet, odborná literatura
presentaceproceeding
Sluneční plachtění - věda či fantazie
Jedním z nových a revolučních návrhů na pohon průzkumných družic je využití malého (přesto však nezanedbatelného) tlaku slunečního větru pomocí tzv. slunečních plachet. Poster se zabývá možnostmi realizace, problémy a výhodami této myšlenky.
Literatura:
časopis Vesmír, internetové stránky

Mise "Pathfinder"
Poznatky a informace ohledně přistání robota na Marsu.
Literatura:


Optické klamy
Ukázka konkrétních situací, kdy pomocí oka získáváme subjektivní a nesprávný úsudek o skutečnosti.
Literatura:
internet (upřesníme)

Let z kulovnice II.
Více podrobností v návaznosti na "Let z kulovnice I.": speciální případy letu, letové anomálie... a FAQ k této problematice.
Literatura:
Web Ruprechta Nennstiela
presentace
Foucaultovo kyvadlo

Literatura:


Šipka času ve fyzikálních rovnicích
Poster se zabývá problémem zavedení šipky času do fyzikálních rovnic. Naznačuje jeden z možných způsobů, a to pomocí komplexních čísel. Ukazuje výhody, nevýhody a možnosti aplikace tohoto způsobu.
Literatura:
P. Davies, O čase, Motýl, Praha, 1999
J. Horský, Úvod do speciální teorie relativity, SNTL, Praha, 1972
G. Marx, Úvod do kvantové mechaniky, TKI, Praha, 1976

proceeding
Termojaderná fúze včera a dnes
Srovnání současných a minulých zařízení k výzkumu termojaderné fúze a tecnické detaily TOKAMAKu Castor.
Literatura:
internet, odborná literatura
presentace
Zaporné absolutní termodynamické teploty a luminiscence
Termodynamicka a statisticka definice teploty, entropie. Princip funkce laseru. Luminiscence.
Literatura:
M.Marvan:Záporné absolutni teploty a nove zaklady termodynamiky.
Z.Marsak:Termodynamika a stat.fyzika
Feynmanovy prednasky z fyziky, v puv. vydani dil 2.
cas. Physics World


Atmosfericke jevy
Zajimave atmosfericke ukazy.
Literatura:
Predevsim internet.
proceeding
Světlo v atmosféře

Literatura:

proceeding
Fraktálová geometrie
Zajímavosti ze světa fraktální geometrie: Jak si udělat vlastní fraktál. Co dokáže fraktální geometrie. Fraktály a PC-art, atd, atd,....
Literatura:


Volt-amperova charakteristika diody
Polovodice a jejich typy, PN prechod, princip a zapojeni diody a jeji volt-amperova charakteristika
Literatura:


Proč jsou černé díry černé

Literatura:


Datový sběr

Literatura:


Detekce extrasolarnich planet
Od roku 1994 kdy byla prokázána první extrasolarní planeta obíhající okolo neutronové hvězdy se s objevováním nových planet doslova roztrhl pytel. Byli objeveny planety svou hmotností a rozměry podobné Jupiteru, ale také 10X větší a hmotnější. Byli vyvinuty nové metody detekce a připravují se i projekty, které slibují i nalezení planet Zemského typu.
Literatura:
Internet, časopisy Kosmos
proceeding
Záblesky družic Iridium

Literatura:Upload souboru z presentaci (jak ustnich tak posterovych - .doc, .ppt, .pdf ...) a do proceedings (.doc, .pdf)

Přihláška do fyzikálního semináře
Náměty
Kriterium zápočtu a pravidla pro přispěvovatele (první cirkulář) .. v pdf
Několik pravidel k fyzikálním presentacím
Volný doprovod k semináři
Archív Fyzikálního semináře

Připomínky a náměty k fyzikálnímu semináři: Vojta Svoboda, Břehová 7, Pha1,tel. 2435 8296, mail