Fyzikální seminář
Studenti sobě

Katedra fyziky FJFI ČVUT
http://www-fyzsem.fjfi.cvut.cz

Letní semestr roku 2000
Každý, komu bylo přáno pracovat na vytváření exaktních věd, najde stejně jako náš velký básník zadostiučinění a štěstí ve vědomí, že probádal probádatelné a přijal hranice neprobádatelného.
Max PlanckNo Datum
I. 2.III Úvod
II. 9.III Pozvaná přednáška I
Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. Relativita za hranice přednášky
III 16.III Ústní presentace I
Jarmila Mulačová Teslův transformátor
Doc. Ing. Igor Jex, DrSc. Kvantová optika, kvantové počítače etc.
Tomáš Kapin & Tomáš Baloun Měření základních parametrů plazmatu Langmuirovými sondami
IV 23.III Ústní presentace II
Václav Karpíšek & Rudolf Klepáček Milikanův experiment
Tomáš Polách & Rostislav Štaubr Magnetická indukce, Lenzův zákon, Currie teplota
V 30.III Slavnostní seminář 100 výročí objevení Planckovy konstanty
VI 6.IV Ústní presentace III
Jiří Mezenský & Petr Gürth & Radka Krumlová Mikrovlny
VII 13.IV Pozvaná přednáška II
Ing. František Žáček, CSc. Termojaderná fůze, tokamaky
VIII 20.IV Posterová sekce
IX 27.IV Ústní presentace IV
Vladimír Pospíšil Měření e/m
Edita Dufková Magnetická levitace
Vít Kučera & Ondřej Kolenatý Měření horizontální složky magnetického pole Země
X 4.V Ústní presentace V
Jana Kamanová & Hana Sedmidubská Detektor lži
Pavel Krejča Kosmologická konstanta
Jan Hadač, Jan Popel & Jiří Hejbal Elektronický chaotický oscilátor
Jakub Černý & Ladislav Kožíšek Jak ušetřit za elektřinu
XI 11.V Odpadá, (pondělní rozvrh)
XII 18.V Exkurze PALS, tokamak CASTOR
XIII 25.V Pozvaná přednáška III
RnDr. Jiří Grygar, CSc. Vesmír 1999

Posterová sekce
Jarmila Mulačová Energie pro třetí tisíciletí
Tomáš Polách & Rostislav Štaubr Účinky elektrického proudu na lidský organizmus
Vít Kučera & Ondřej Kolenatý Mobilní telefony jako zdroj elektromagnetického záření
Petr Gürth & Radka Krumlová Internetový časopis Focus.
Pavel Krejča James Clerk Maxwell - nejvýznamnější teoretik na lini Newton - Einstein
Jan Hadač, Jan Popel & Jiří Hejbal Seznámení s prací Ústavu aplikované mechaniky při AV ČR
Jana Kamanová & Hana Sedmidubská Elektrické křeslo
Václav Karpíšek & Rudolf Klepáček Rentgenové spektrum Cu anody
Edita Dufková JET-Termunuklearni reaktor Evropske unie
Jakub Černý & Ladislav Kožíšek Fotovoltaické články

Abstrakta přednášek a posterových příspěvků:
Upozornění: Ani abstrakta ani proceedings neprocházejí recenzním řízením.

JET-Termunuklearni reaktor Evropske unie
JET - Joint European Torus je experimentalni termonuklearni reaktor postaveny nedaleko Oxfordu v Anglii. Na jeho provozu a vyzkumech na nem provadenych se podili zeme Evropske Unie.
Zdroje:
- internet
- materialy CEZ
- materiály Informacniho Centra Evropske Unie

Mikrovlny:
Zajímavé vlastnosti elektromagnetického vlnění, které znáte ze střední školy o světle, aplikované a dokázané na elektromagnetických vlnách centimetrové délky.
Zdroje:
- J. Vrba: Měření na cm vlnách.
- Leybold didactic: Experiments on microvawes.

Focus
Focus = Nejžhavější novinky ve světě fyziky z populárního vědeckého magazínu přiblížené pro běžného čtenáře.
Zdroje:
- http://focus.aps.org

Seminář ke 100 výročí objevení Planckovy konstanty
Fyzika na sklonku minulého století a "probuzení" moderní fyziky 20. století. Max Planck, jeho život a dílo. Experimentální změření Planckovy konstanty pomocí fotoelektrického jevu a měřením vlnové délky brzdného RTG záření urychlených elektronů
Zdroje:
-http://focus.aps.org/v3/millikan.html
-http://focus.aps.org/v3/st23.html
-http://members.aol.com/bassus1/eftweng/eftweng.html
-http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/ history/Mathematicians/Planck.html
-Igor Jex: Max Planck
-Twentieth century physics

Kosmologická konstanta
... krátký pohled na zavedení tohoto více či méně sporného členu a jeho význam nebo nevýznam v kosmologických úvahách dneška.
Zdroje:
-S. Weinberg - První tři minuty
-J. Barrow - Teorie všeho
-S. Hawking - Stručná historie času, Černé díry a budoucnost vesmíru, Hledání teorie všeho
-R. Penrose - Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl
-P. Davies - O čase
-časopis Vesmír (leden 1999)

Magneticka levitace
Kratky pohled do vyuziti magnetickych poli v oblasti dopravy. Kratky teoreticky vyklad bude doplnen ukazkou male magneticke drahy. Rovnez bude proneseno par slov ohledne komercniho vyuziti magnetickych drah a zmineno nekolik projektu ve svete.
Zdroje:
internet

Měření horizontální složky magnetického pole Země
Dvěmi různými metodami zmeříme horizontální složku magnetického pole Země. První metoda je pomocí tangentové buzoly. Druhá metoda je metoda kyvu. Obě tyto metody porovname.
Zdroje:
Brož Jaromír, Základy fysikálních merení, SPN Praha 1983, str. 434,437


Archiv fyzikálního semináře (zatim v rekonstrukci, v proceedings k dispozici jen knihy.)

Léto 98

Zima 98

Léto 99

Nejdále vidí racek, který vzlétne nejvýš.

Zima: Proceedings / Kniha (1.1Mb)
Léto: Proceedings / Kniha (3.6Mb)

Zima 99

Léto 00

Každý, komu bylo přáno pracovat na vytváření
exaktních věd, najde stejně jako náš velký básník
zadostiučinění a štěstí ve vědomí, že probádal
probádatelné a přijal hranice neprobádatelného.

Zima: Proceedings / Kniha (4.0Mb)

Náměty

Kriterium zápočtu a pravidla pro přispěvovatele

Několik pravidel k fyzikálním presentacím

Přihláška na fyzikální seminář

Přihláška do elektronické konference Fyzikálního semináře

Volný doprovod k semináři


Připomínky a náměty k fyzikálnímu semináři: Vojta Svoboda, Břehová 7, Pha1,tel. 24810817 l.296, mail: svoboda@br.fjfi.cvut.cz, poslední aktualizace: 12.3.00