Fyzikální seminář
Studenti sobě

Katedra fyziky FJFI ČVUT
http://www-fyzsem.fjfi.cvut.cz

Zimní semestr roku 2000

\epsffile {hawking1.eps}

Nesouhlasím s představou, že vesmír je tajemný, že o něm můžeme získat jen jakousi intuitivní představu, nikdy však nemůžeme plně postihnout jeho vlastnosti a porozumět mu.

Proceedings (14Mb pdf)

Stephen William HawkingProgram:
No Datum čas
I. 5.X Úvod  
II. 12.X Jak přednášet o fyzice Chairman: Vojtěch Svoboda  
Přemysl Gandera & Jan Gruber Rady začínajícím řečníkům 25'
Leopold Cudzik & Jan Dyrka How to prepare a poster 25'
Michaela Stixová & Hedvika Toncrová Making a presentation 25'
III 19.X Ústní presentace I Chairman: Přemysl Gandera  
David Tlustý & Petr Šujan Nucené harmonické kmitání s modely na Famulovi 50'
Ondřej Novák [*] Bumerang - dynamika 25'
IV 26.X Ústní presentace II Chairman: Michaela Stixová  
Jan Novotný [*] A mobil padá 25'
Pavel Stejskal Dopplerův princip na zvukových (a možná i ultrazvukových) vlnách 50'
Vojtěch Svoboda Proceedings 25'
V 2.XI Ústní presentace III Chairman: Ondřej Novák  
Marek Soudný & Aleš Jakovec [*] Foucaltovo kyvadlo 50'
Jakub Hubner & Petr Kopriva [*] Objevy planet od sira Williama Herschala až po soucasnost 25'
VI 9.XI Posterová sekce Chairman: Martin Soukenka  
VII 23.XI Slavnostní seminář Stephen William Hawking  
Petr Závodský & Radoslav Petr [*] Vzdálenosti kosmických objektů 25'
Lukáš Štícha [*] God and Stephen Hawking 20'
Kotel: motto ANO/NE Nesouhlasím s představou, že vesmír je tajemný, že o něm můžeme získat jen jakousi intuitivní představu, nikdy však nemůžeme plně postihnout jeho vlastnosti a porozumět mu.  
VIII 30.XI Pozvaná přednáška  
Ing. Antonín Caletka Experimenty, demonstrace trochu jinak...  
mimořádně v Troji v posluchárně T2 a v 15.40!  
IX 7.XII Ústní presentace IV Chairman: Marie Svobodová  
Jiří Kosla & Petr Mužíček Rutherfordův rozptyl částic 45'
Ondřej Kovařík [*] ITER - další krok na cestě k řízené termonukleární fůzi. 20'
Jan Kumstát & Petr Nejdl & Jelena Sidorenková [*] Lyžnící a prkýnkáři 25'
X 14.XII Ústní presentace V Chairman: David Tlustý  
Martin Soukenka [*] Mechanika rotace dětské káči a letadlových gyroskopů 45'
Michal Hnat & Josef Pospíšil [*] Vzduchová dráha + 30'
XI 21.XII Ústní presentace VI Chairman: Petr Mužíček  
David Tlustý & Petr Šujan [*] Jevy spojené s mechanikou tekutin 25'
Marie Svobodová & Jelena Sidorenková [*] Co nového u Nobela 25'
XII 4.I Posterová sekce II + zápočty Chairman: Petr Závodský  
- - Nezařazené, leč doporučené (k rozebrání)  
Mathematica - jemný úvod  
Fyzika na Olympijských hrách  
Fyzika v Guinessove knize rekordů  
Fyzika s úsměvem  
Fyzika na internetu  
 

Posterová sekce I
Jiří Kosla & Petr Mužíček Víry
Martin Soukenka [*] Maxwellův démon
Marie Svobodová & Jelena Sidorenková [*] Lissajusovy obrazce
Ondřej Kovařík [*] Supravodivost - interakce s elektrickým a magnetickým polem
Petr Závodský & Radoslav Petr [*] Johannes Kepler
Jan Novotný [*] Čajové lístky
Přemysl Gandera & Jan Gruber Foucaltovo kyvadlo+

Posterová sekce II
Ondřej Novák Mikrometeority
Petr Závodský ?
Jan Gruber Fyzika startreku
Michaela Stixová [*] Čas je to, co se děje, když se nic jiného neděje
Marek Soudný & Aleš Jakovec [*] Holografie
Ondřej Novák [*] Mikrometeority
Jakub Hubner & Petr Kopriva Mereni vzdalenosti ve vesmiru
Hedvika Toncrová [*] Magnetická levitace a Meissnerův efekt
Pavel Stejskal Mechanika letu, aerodynamický třesk, apod.
Petr Šujan Hookeův zákon
Ondřej Kovařík Supravodivost - interakce s elektrickým a magnetickým polem
Lukáš Štícha [*] Akustika


Abstrakta


Archiv fyzikálního semináře (zatim v rekonstrukci, v proceedings k dispozici jen knihy.)

Léto 98

Zima 98

Léto 99

Č

Nejdále vidí racek, který vzlétne nejvýš.

Zima: Proceedings /Kniha (1.1Mb)
Léto: Proceedings /Kniha (3.6Mb)

Zima 99

Léto 00

Každý, komu bylo přáno pracovat na vytváření
exaktních věd, najde stejně jako náš velký básník
zadostiučinění a štěstí ve vědomí, že probádal
probádatelné a přijal hranice neprobádatelného.

Zima: Proceedings /Kniha (4.0Mb)


Náměty

Kriterium zápočtu a pravidla pro přispěvovatele

Několik pravidel k fyzikálním presentacím

Přihláška na fyzikální seminář

Přihláška do elektronické konference Fyzikálního semináře

Volný doprovod k semináři


Připomínky a náměty k fyzikálnímu semináři: Vojta Svoboda, Břehová 7, Pha1,tel. 24810817 l.296, mail: svoboda@br.fjfi.cvut.cz,

Aktualizace: 25.11.00