Pravidla proceedings pro FyzSem (poslední změna: 3. října 2017)

Obsah

[Vzorový příspěvek] [Obecné informace] [Nadpis] [Autor/Autoři] [Kontaktní poštovní adresa] [Kontaktní emailová adresa] [Abstrakt] [Nadpisy sekcí] [Obecně k sekcím] [Poděkování] [Reference obecně] [Reference do tiskovin] [Reference do internetu] [Typografie] [Vzorce] [Obrázky, schemata a tabulky]

Vzorový příspěvek

 1. [vzor-doc] Pokud píšete příspěvek v MS Wordu, použijte jako základ vzorový příspěvek, je v něm zakomponována velká část níže uvedených pravidel.

Obecné informace

 1. [obecne-upload] Příspěvky se posílají pouze přes formulář na webu fyzikálního semináře (http://rumcajs.fjfi.cvut.cz/cgi-bin/fyzsem/currentproc/powup.cgi), ne e-mailem, ne konvenční poštou, ani osobně.
 2. [obecne-format] Příspěvky zasílejte jen ve formátu PDF.
 3. [obecne-konverze] Pokud píšete příspěvek v MS Wordu, pak Váš doc soubor můžete překonvertovat některým z následujících možností: Nepoužívejte PDF konvertorů, které zanechávají ve výsledním PDF dodatečné texty, např. "Vytvořeno zkušební verzí pdffactory", apod.
 4. [obecne-pocet-stran] Příspěvek smí mít maximálně 4 strany textu.
 5. [obecne-strankovani] V příspěvku by němelo být zobrazeno stránkování. V TeXu lze použít \pagenumbering{gobble}.
 6. [obecne-velikost-souboru] Příspěvek smí mít maximálně 1 MB.
 7. [obecne-font] Rodinu fontu používejte stejnou v celém dokumentu. Pokud píšete text v MS Word, použijte Times New Roman. Pokud příspěvek píšete v TeXu či jeho odvozeninách (např. LaTeX), použijte standardní font Computer Modern Roman. Pro základní text používejte standardní face (netučně, bez kurzívy). Základní font by měl mít velikost 12 px.
 8. [obecne-radkovani] V celém dokumentu by mělo být jednoduché řádkování.
 9. [obecne-pozadi] Texty v dokumentu by neměly být podbarveny žádnou barvou - pozadí musí být bílé.
 10. [obecne-jazyk] Příspěvek může být českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Je-li zvolen jazyk příspěvku, měl by být dodržen v celém rozsahu příspěvku (terminologie se do toho nepočítá).
 11. [obecne-sekce] Příspěvek by se měl skládat z těchto částí: Nadpis, Autor/Autoři, Kontaktní poštovní adresa, Kontaktní e-mailová adresa, Abstrakt, Úvod, Tělo příspěvku, Poděkování (volitelně), Reference, a to v uvedeném pořadí.
 12. [obecne-datum] Příspěvek by neměl obsahovat datum vytvoření nebo uploadování příspěvku.

Nadpis

 1. [nadpis-exist] Příspěvek by měl obsahovat nadpis.
 2. [nadpis-umisteni] Mezi horním okrajem textu a nadpisem příspěvku by měla být jedna prázdná řádka (při standartním fontu 10px).
 3. [nadpis-font] Velikost fontu nadpisu by měla být 20 px, tučně.
 4. [nadpis-ne-podrthavat] Nadpis by neměl být podtržený.
 5. [nadpis-zarovnani] Nadpis by měl být zarovnán na střed.
 6. [nadpis-velka-pismena] Nadpis by neměl být psaný celý velkými písmeny.
 7. [nadpis-prokladani] Nadpis by neměl být psaný písmeny prokládanými m e z e r a m i.
 8. [nadpis-o-cem] Nadpis by měl vyjadřovat, o čem příspěvek je.
 9. [nadpis-delka] Nadpis by neměl přesáhnout 10 slov.

Autor/Autoři

 1. [autori-exist] Příspěvek by měl obsahovat jméno autora/autorů. Jako autory nezapomeňte uvést všechny členy Vašeho týmu, neboť by se mohlo stát, že ten na koho zapomenete, nedostane zápočet, protože nebude registrován mezi těmi, kdo odevzdal příspěvek.
 2. [autori-umisteni] Mezi nadpisem příspěvku a autory příspěvku by měla být jedna prázdná řádka (při standartním fontu 10 px).
 3. [autori-font] Velikost fontu má být 16 px, netučně.
 4. [autori-zarovnani] Autora/autory příspěvku by měl být zarovnán na střed.
 5. [autori-tvar-1] Autory příspěvku píšeme ve tvaru P. Novotný či K. H. Borovský, tj. iniciála křestního jména (křestních jmen) velkým písmenem, tečka, mezera a příjmení. Jména autorů nevkládáme do uvozovek, závorek či jiných symbolů.
 6. [autori-tvar-N] Pokud je autorů více, oddělujeme je čárkou (následovanou mezerou) a nedáváme každého na zvláštní řádek, např. P. Novotný, K. H. Borovský

Kontaktní poštovní adresa

 1. [adresa-exist] Příspěvek by měl obsahovat kontaktní poštovní adresu.
 2. [adresa-umisteni] Kontaktní poštovní adresa by měla být na následujícím řádku po autorech.
 3. [adresa-uzij] Jako kontaktní poštovní adresa by měla být použita adresa fakulty.
 4. [adresa-fakulty] Úplná poštovní adresa fakulty je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1.
 5. [adresa-font] Velikost fontu kontaktní poštovní adresy by měla být 16 px, netučně.
 6. [adresa-zarovnani] Kontaktní poštovní adresa by měla být zarovnána na střed.
 7. [adresa-1-radek] Kontaktní poštovní adresa by měla být na jediném řádku, pokud se tam vejde.

Kontaktní emailová adresa

 1. [e-mail-exist] Příspěvek by měl obsahovat nejméně jednu kontaktní emailovou adresu. Na tuto adresu bude poslána recenze proceedings s výsledkem (Přijat - Podmíněně přijat - Nepřijat).
 2. [e-mail-umisteni] Emailové adresy píšeme na následující řádek za kontaktní poštovní adresou.
 3. [e-mail-font] Velikost fontu kontaktní e-mailové adresy by měla být 16 px, netučně.
 4. [e-mail-zarovanani] Kontaktní emailovou adresu či adresy zarovnejte na střed.
 5. [e-mail-prirazeni] Pokud používáte více kontaktních e-mailů, je potřeba určit, ke kterému jménu ten který mail patří. Nejčastěji to uděláme označením příslušným počtem hvězdiček v horním indexu jmen a obdobně prefixovým horním indexem u adres, např. J. Novák* a e-mailových adresách *j.novak@seznam.cz. U jediného autora přiřazení nepoužíváme. Mezi hvězdičkou a e-mailovou adresou není mezera.
 6. [e-mail-1-radek] Seznam e-mailů autorů by měl být na minimálním počtu řádků, nejlépe na jediném řádku, ne pro každého autora samostatný řádek.
 7. [e-mail-PDF-proklik] Pokud v PDF využíváte možnost prokliku emailové adresy, zkontrolujte, zda proklik je stejný jako text, který uvozuje.

Abstrakt

 1. [abstrakt-exist] Příspěvek by měl obsahovat abstrakt.
 2. [abstrakt-umisteni] Mezi e-mailovými adresami a abstraktem by měla být jedna prázdná řádka (se standardní velikostí fontu). Text abstraktu by měl být na následujícím řádku ihned za nadpisem abstraktu.
 3. [abstrakt-nadpis-text] Nadpis abstraktu má být Abstrakt, bez dvojtečky a uvozovek.
 4. [abstrakt-nadpis-font] Nadpis abstraktu má být tučně, s fontem o velikosti 10 px.
 5. [abstrakt-nadpis-zarovanani] Nadpis abstraktu má být zarovnán na střed.
 6. [abstrakt-font] Text abstraktu má být netučně fontem o velikosti 10 px.
 7. [abstrakt-zarovnani] Text abstraktu má být zarovnán k levému i pravému kraji.
 8. [abstrakt-okraje] Okraje textu abstraktu by měli být 4 cm od levého i pravého okraje strany.
 9. [abstrakt-neni-uvod] Text abstraktu by neměl být úvodem k tématu, ten patří do sekce Úvod. Abstrakt by měl obsahovat souhrn toho, čeho jste v příspěvku dosáhli, či o čem vlastně ten příspěvek je.
 10. [abstrakt-citace] Abstrakt by neměl obsahovat citace.

Nadpisy sekcí

 1. [sekce-nadpis-exist] Každá sekce by měla mít svůj nadpis.
 2. [sekce-nadpis-umisteni] Mezi předchozím textem a nadpisem nové sekce by měly být dva prázdné řádky (se standartní velikostí fontu 10px).
 3. [sekce-nadpis-font] Nadpis sekce by měl mít font 16 px, tučně.
 4. [sekce-nadpis-zarovnani] Nadpis sekce by měl být zarovnán k levému okraji.
 5. [sekce-nadpis-cislovani] Sekce číslujeme, bez tečky za číslem, např. 1 Úvod. Mezi číslem a názvem by měla být jedna mezera.
 6. [sekce-nadpis-pocatecni-pismeno] Počáteční písmeno názvu sekce by mělo být velké, není-li k tomu nějaký vážný důvod.
 7. [sekce-nadpis-tecka] Pokud není název sekce větou, neměl by končit tečkou.
 8. [sekce-nadpis-konec-stranky] Nadpis sekce by neměl být na posledním řádku stránky.
 9. [sekce-nadpis-dvojtecka] Nadpis sekce by neměl končit dvojtečkou.

Obecně k sekcím

 1. [sekce-umisteni] Mezi nadpisem sekce a vlastním textem by měl být jeden prázdný řádek (se standartní velikostí fontu 10px).
 2. [sekce-zarovnani] Odstavce všech sekcí by měli být zarovnány k levému i pravému kraji.
 3. [sekce-okraje] Okraje odstavců by měli být 2.5 cm od levého a pravého okraje stránky. Horní a dolní okraj textu by měl být také 2.5 cm od okraje stránky.
 4. [sekce-ne-1-veta] Odstavec by neměl obsahovat jednu jedinou větu.
 5. [sekce-ne-dlouhe-vety] Věty v odstavcích by neměly být příliš dlouhé, neboť se špatně čtou. Odborné čtivo má trend používat kratší věty s krátkými slovy.
 6. [sekce-ne-preklepy] Pozor na překlepy!
 7. [sekce-i-y] Pozor na správné použití "i" a "y"
 8. [sekce-slova] Pozor na chybějící nebo přebývající slova ve větách.
 9. [sekce-interpunkce] Pozor na interpunkci, ať se nemění význam vět, např. "Propustit, nelze oběsit." versus "Propustit nelze, oběsit.".
 10. [sekce-mezery] Nevkládejte mezi slova ve větě více než jednu mezeru.
 11. [sekce-slovosled] Pozor na slovosled, ať věta dává smysl.
 12. [sekce-exprese] V textu používáme spisovný jazyk a nepoužíváme expresívních výrazů, jako např. "foťáků", ale "fotoaparátů", apod.
 13. [sekce-odrazky] Text sekce by neměl být souhrnem odrážek, ale souvislým textem v odstavcích.
 14. [sekce-nekopiruj] Text sekce by neměl být vykopírovaný text z jiného zdroje. Pokud chcete použít cizí text přesně tak, jak je uveden, pak jej ve svém příspěvku vložte do uvozovek a připište odkaz na zdroj.
 15. [sekce-tituly] Akademické tituly používáme ve tvarech: ing., mgr., doc., prof., RNDr., PhD., MUDr., JUDr., popř. s velkým prvním písmenem, jsou-li na počátku věty.
 16. [sekce-zkratky] Pokud používáte zkratky, pak by měly být u prvního výskytu vysvětleny. Výjimkou jsou všeobecně známe zkratky, jako např. zkratky chemických prvků. Pokud se má zkratka vyskytnout v textu jedinkrát, pak vždy použijeme celý název.
 17. [sekce-podsekce-odrazka] Pro podsekce nepoužíváme odrážku ve formě tečky, pomlčky, apod.

Poděkování

 1. [podekovani-obecne] Poděkování podléhá stejným pravidlům jako ostatní sekce.
 2. [podekovani-vetou] Poděkování by mělo být formou věty či vět, ne formou odrážek.
 3. [podekovani-ne-spoluautorum] V poděkování zpravidla neděkujeme spoluautorům, neboť text je psán za všechny a nikoli jen za jednoho autora.
 4. [podekovani-obsah] V sekci Poděkování by mělo být napsáno, za co autor (autoři) děkují.

Reference obecně

 1. [reference-fyzsem] V příspěvcích Fyzikálního semináře se používá vlastní způsob zápisu referencí, není respektována ČSN-690 (Bibliografická citace dokumentů) ani žádná jiná převzatá norma. Důvod je jediný, upozornit účastníky FyzSemu na to, že každý odborný časopis má svá vlastní pravidla zápisu referencí a je třeba je znát dříve než se pokusí uploadovat příspěvek.
 2. Ukázka referencí:
  Typ referenceUkázkaPoznámka
  Kniha[1] J. Mikulčák a kol., Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Prometheus, Praha (1995) 45-46
  [2] J. Blank, P. Exner, M. Havlíček, Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha (1993) 382-384
  [3] J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, Princeton University Press, Princeton (1996) 351, ISBN 0691028931
  Nepovinně můžete udat i ISBN.
  Tištený článek[4] P. Herczeg, Dvouneutrinové rozpady mionu, Čs. čas. fyz. 50 (2000) 288
  [5] U. Shelb, Ann. Phys. (Leipzig) 7 (1998) 748-755
  [6] R. A. Millikan, A Direct Photoelectric Determination of Planck's h, Phys. Rev. 7 (1916) 355
  Je-li reference jedinečná, pak je možné vynechat název článku.
  Internetový článek[7] kol. autorů, Debie length, http://en.wikipedia.org/wiki/Debye_length
  [8] V. Svoboda, Studium ultrazvukových vln, http://praktika.fjfi.cvut.cz/Sonar
  CD/DVD[9] J. Grygar, P. Rezek, Vesmirné příběhy, CD, Millenium Records (2002)
  Proceeding[10] J. M. Smith, in Proceedings of the International Conference on Low Temperature Physics, Madison (1958) edited by C. Brown (University of Wisconsin, Madison), 201-202 Minimalizujte odkazy na proceedings, těžko se takový zdroj dohledává.
  Osobní sdělení[11] V. Svoboda, osobní sdělení (2010)
  [12] L. Susskind, private communication (2011)
  Minimalizujte osobní sdělění, težko se ověřuje správnost získané informace.

 3. [reference-exist] Každý příspěvek by měl obsahovat sekci Reference, tj. seznam zdrojů informací potřebných pro příspevek.
 4. [reference-nadpis] Nadpis sekce referencí je Reference. V nadpisu nepíšeme na konci dvojtečku. Sekci referencí narozdíl od ostatních sekcí nečíslujeme.
  V TeXu lze použít \renewcommand\bibname{Reference} případne \renewcommand\refname{Reference}.
 5. [reference-nadpis-font] Nadpis Reference píšeme fontem stejným jako nadpis kterékoliv sekce.
 6. [reference-zarovnani] Reference by měly být zarovnány k levému okraji.
 7. [reference-font] Jednotlivé reference píšeme stejným fontem (Times Roman nebo Computer Modern Roman) i stejnou velikostí (12px) jako zbytek příspěvku, tedy netučně nepodtrženě.
 8. [reference-cislovani] Reference číslujeme arabskými číslicemi v hranatých závorkách, např. [1], [2], [3], apod.
 9. [reference-poradi] Pořadí referencí by mělo odpovídat pořadí výskytu informace v textu, tzv. vancouverská citace.
 10. [reference-odsazeni] Mezi číslem reference, např. [1] a obsahem reference, má být jedna mezera, popř. odsazení, které má velikost jedné mezery.
 11. [reference-puvod] Z reference by mělo být naprosto zřejmé, zda jde o referenci knihy, článku, internetové stránky, apod.
 12. [reference-tecka] Reference není větou a proto na konci reference nepíšeme tečku.
 13. [reference-autori] Autory reference píšeme ve tvaru J. Novák či K. H. Borovský, tj. iniciálu křestního/křestních jmen, tečku, mezeru a příjmení. Netučným a neskloněným písmem.
 14. [reference-autor-a-kol] Pokud je autorů mnoho, stačí napsat hlavního autora následovaného textem "a kol.", např. J. Novák a kol., popř. jen kol. autorů
 15. [reference-anonym] Pokud není znám ani jeden autor, pak namísto autora píšeme anonym. Pozor, u Wikipedie lze autory dohledat a proto píšeme kol. autorů.
 16. [reference-tituly] U autorů neuvádíme jejich akademické tituly, např doc., prof., DrSc., apod.
 17. [reference-oddelovani-casti] Jednotlivé části reference oddělujeme čárkou (následovanou mezerou), ne dvojtečkou, pomlčkou, ani jiným symbolem.
 18. [reference-radkovani] Mezi jednotlivé reference nedáváme prázdný řádek nebo řádkování větší než ve zbytku dokumentu.

Reference do tiskovin

 1. [reference-nazvy] Názvy knih, článků píšeme kurzívou (italikou).
 2. [reference-kniha] Reference knih se píše ve tvaru: J. Mikulčák a kol., Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Prometheus, Praha (1995) 45-46
 3. [reference-citace] Citace referencí používáme ve tvaru ... jak Einstein ukázal [1], tak ...
 4. [reference-vydavatel] U vydavatele zdroje Vaší reference nepíšeme formu organizace, např. s.r.o.

Reference do internetu

 1. [reference-protokol] Pokud používáme odkaz do internetu je potřeba uvést i protokol, kterým k informacím přistupujete, např. http://, https://, ftp://, apod.
 2. [reference-online] U odkazů do internetu nepíšeme že je to online reference, to je zřejme z uvedeného URL.
 3. [reference-velka-pismena] U odkazů do internetu je potřeba dodržovat velikost písmen URL adresy.
 4. [reference-pristupne-stranky] Do referencí dáváme jen takové odkazy na internetové stránky, které jsou přístupné.
 5. [reference-ne-domeny] Do referencí nedáváme odkazy na domény, např. http://www.nasa.gov, neboť zpravidla neodkazují přímo na informaci v příspěvku použitou. Stejně tak do referencí nedáváme stránky, z nichž musí čtenář byť jedinkrát kliknout na nějaký odkaz.
 6. [reference-internet] Pokud je to možné, připisujeme u reference do internetu i autora a název stránky, např. [1] J. Novák, Holografie, http://www.fyzika.cz/holografie.html
 7. [reference-PDF-proklik] Pokud v PDF využíváte možnost prokliku internetové adresy, zkontrolujte, zda proklik je stejný jako text, který uvozuje.
 8. [reference-uvozeni] Odkaz do internetu neuvozujeme, ani do uvozovek, ani mezi < a >.
 9. [reference-pristup] U odkazů do internetu nepíšeme datum přístupu k internetové stránce.

Typografie

 1. [typografie-tecka-ve-vete] Na konci vět píšeme tečku.
 2. [typografie-tecka] Po tečce se téměř vždy píše mezera, před ní nikoliv, a to na konci věty, v datumech (12. prosince 2004), za zkratkou (Obr. 1), apod.
 3. [typografie-nova-veta] První písmeno nové věty by mělo být velké.
 4. [typografie-tecka-URL] Mezeru po tečce nepíšeme v emailových adresách, v URL internetových stránek.
 5. [typografie-carka] Po čárce se téměř vždy píše mezera, před ní nikoliv, a to i v souvětích, apod.
 6. [typografie-zavorka-leva] Před levou kulatou závorkou píšeme zpravidla mezeru, po ní nikoliv (například takto).
 7. [typografie-zavorka-prava] Před pravou kulatou závorkou nepíšeme zpravidla mezeru, po ní ano, pokud pokračuje věta.
 8. [typografie-dvojtecka] Před dvojtečkou nepíšeme mezeru, za ní ano.
 9. [typografie-rovnitko] Před a po rovnítku či nerovnítku používáme mezeru.
 10. [typografie-exponenty] Exponenty pište jako horní index, tj. 1012, ne ve tvaru 10^12.
 11. [typografie-velicina] Mezi hodnotu a jednotkou veličiny vkládejte mezeru, např. 220 V.
 12. [typografie-interval] V intervalu čísel dáváme mezi hodnoty spojovník. Před a po spojovníku nepíšeme mezeru, tj. správně je 210-240 V.
 13. [typografie-dvojslovo] U složenin více slov, např. kvark-gloun, vkládáme mezi jednotlivé části spojovník, tedy nedáváme před ani po spojovníku mezeru.
 14. [typografie-pomlcka] Před a po pomlčce píšeme mezeru - jak je vidět zde.
 15. [typografie-na-konci-radku] Na konci řádku by neměly zůstat předložky "z", "s", "k", "v", apod.
 16. [typografie-zlom] Konec řádku by neměl rozlomit datum, např. 12. 12. 2004, či jméno, např. K. H. Borovský, interval, např. 1-2 mm, apod. Zabránit tomu můžete vložením tzv. tvrdé mezery - v MS Word je to kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník, v TeXu je to vlnka, např. "100~mm".
 17. [typografie-carkovani] U čárkovaných veličin zkontrolujte, zda v celém příspěvku máte stejný způsob očárkování, např. apostrof versus zpětná uvozovka, apod.

Vzorce

 1. [vzorce-citelnost] Každý vzorec by měl být čitelný, aby nemohlo dojít ke špatné interpretaci vzorce.
 2. [vzorce-vyznam-velicin] Pokud text obsahu rovnici a není to rovnice běžně známá, pak by v textu měl být popsán význam všech veličin, které se v rovnici vyskytují.
 3. [vzorce-jednoznacnost] Každý symbol by měl v celém příspěvku zastupovat jedinou veličinu a neměnit svůj význam.
 4. [vzorce-hvezdicka] Pro násobení se nepoužívá hvězdička, nebo čárka. Používáme tečku (. nebo ?) nebo křížek (×).

Obrázky, schemata a tabulky

 1. [obrazky-popisek] Každý obrázek, schéma či tabulka by měl být očíslován a měl by obsahovat stručný popisek ve tvaru Obr. 3: Schéma asymetrického kondenzátoru.
 2. [obrazky-popisek-font] Popisek by měl mít stejný font a velikost, jako zbytek příspvěku. Popisek by neměl být podtržen.
 3. [obrazky-citelnost-textu] Všechny texty a čísla ve schématech, grafech a tabulkách by měli být čitelné.
 4. [obrazky-osy-grafu] Hodnoty uvedené na osách grafů by měly být jednoznačné, aby nemohlo dojít k nesprávné interpretací.
 5. [obrazky-ostre] Obrázky a schemata by měli být dostatečně ostré.
 6. [obrazky-okraje] Obrázky a schemata by neměli přesahovat běžný okraj textu.
 7. [tabulky-font] Velikost fontu v tabulkách by měl být stejný jako v běžném textu.
 8. [tabulky-na-vice-stran] Pokud musíte rozdělit tabulku (naměřených) hodnot do více stránek, tak na každé nové stránce zopakujte záhlaví jednotlivých sloupců.