Fyzikální seminář

studenti SOBĚ

www-fyzsem.fjfi.cvut.cz

Letní semestr 2001/2002


An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his subject and how to avoid them

Werner Heisenberg

PROGRAM

ABSTRAKTA

Úvod

Literatura:


Millikanův experiment
Millikanův experiment je přímým způsobem stanovení elementárního náboje a zároveň dokazuje jeho kvantování. Při experimentu jsou do prostoru mezi deskami kondenzátoru vstřikovány kapičky oleje a mikroskopem je pozorován jejich pohyb.
Literatura:


Experiment - Siločáry elektrického pole

Literatura:


MHD generátor
MHD generátor je desítky let stará myšlenka, která snad brzy najde uplatnění a pomůže lépe využít stávající i budoucí zdroje elektrické energie.
Literatura:
Vojtěch Stach - Plazma-čtvrté skupenství hmoty
František Peřina - Atomy slouží člověku
Walter Conrad - Elektotechnika středem zájmu
www.kiae.ru
www.plasma.inpe.br


Symetrie ve fyzice
Prezentace srozumitelnou formou seznamuje s jedním ze základních pojmů teoretické fyziky, se symetriemi. Symetrie budou systematicky roztříděny, bude ukázáno jak souvisí se zákony zachování a jak jich lze využít pro výpočty ve fyzice.
Literatura:
%5B1%5D E. Mechlová, Výkladový slovník fyziky, Prometheus, Praha (1999) 18
%5B2%5D S. M. Lane, Algebra, Alfa, Bratislava (1974) 99-100
%5B3%5D G. A. Korn, Mathematical Handbook for Scientists and Engineers, Dover, New York (2000) 378-382
%5B4%5D I. Štoll, Mechanika, skriptum ČVUT, Praha (1995) 7-8, 62, 134
%5B5%5D L. Maiani, Čs. čas.fyz. 50 (2000) 347-358
%5B6%5D L. Hlavatý, ústní sdělení


Relativita za hranicemi přednášky

Literatura:


určení e/m elektronu pomocí vychylování v mag. poli cívek
doplnime
Literatura:


Pohyb elektronu v poli.

Literatura:


autonomní zdroje energie
autonomni zdroje energie

Literatura:
různé fyzikální časopisy

Elektromagnetická rezonance
Experimentální ověření vztahu pro rezonanční frekvenci elektromagnetického oscilátoru v závislosti na R, L a C.
Literatura:


Elektromagnetická kuchyně
co se dá udělat i v kuchyni
Literatura:


Jak zní Slunce

Literatura:
R. Kippenhahn, Odhalená tajemství Slunce; časopis Astropis; web

Fenomén zvaný Bumerang
Proč se bumerang vrací%3F Fyziologie letu bumerangu.
Literatura:


Van de Graaff
K Van de Graaffovu elektrostatickemu generatoru
Literatura:
internet

Teslův transformátor
Pokus s Teslovým transformátorem (transformace na obrovské hodnoty napětí)
Literatura:


Blesk

Literatura:


Žeň 2002

Literatura:


Roentgen

Literatura:
Internet, časopis ABC, Laureáti Nobelovy ceny

Detekce blesku

Literatura:


Teorie superstrun
Teorie superstrun
Literatura:
Brian Green -Elegantní vesmír
internet


Základy hudební akustiky

Literatura:


plazma
Poster obsahuje základní vysvětlení pojmu plazma, dále popisuje nejčastější projevy chování plazmatu, obzvláště ve vztahu k magnetismu a zaměřuje se rovněž na vyobrazení konkrétních příkladů plazmy. Samostatná část je věnována polární záři.
Literatura:
www.aldebaran.cz
www.ov.cz,http://climate.gi.alaska.edu,www.seznam.cz a odkazy,ČME Leda


Smeti ve slunecni soustave

Literatura:


Dynamický model krystalové struktury

Literatura:


Ranque-Hilschova trubice
K Ranque-Hilschove trubici.
Literatura:
internet

OTEC - Ocean thermal energy conversion
Informace o zarizenich slouzicich k vyuzivani slunecni energie koncentrovane v morich a oceanech. Princip prenosu tepla v elektrarne, vyroba dalsich produktu (odslanene vody,...) a jejich mozne uplatneni.
Literatura:
Web

Bezpečnost jederné energetiky
Jederné elektrárny se zdají být v budoucích letech nezbytností a vzhledem k jejich stále rostoucímu počtu je nezbytné zvýšit i současnou vysokou bezpečnost.
Literatura:
Nuclear News - oct 2001
www.nrc.gov
www.westinghouse.com
www.sujb.cz


Pokročilé partie z fyzikálních symetrií
Poster rozšiřuje základní znalosti o symetriích, které byli předvedeny v rámci prezentace "Symetrie ve fyzice".

Literatura:
%5B1%5D E. Mechlová, Výkladový slovník fyziky, Prometheus, Praha (1999) 18
%5B2%5D S. M. Lane, Algebra, Alfa, Bratislava (1974) 99-100
%5B3%5D G. A. Korn, Mathematical Handbook for Scientists and Engineers, Dover, New York (2000) 378-382
%5B4%5D I. Štoll, Mechanika, skriptum ČVUT, Praha (1995) 7-8, 62, 134
%5B5%5D L. Maiani, Čs. čas.fyz. 50 (2000) 347-358
%5B6%5D L. Hlavatý, ústní sdělení


Polovodiče

Literatura:


Kulový Blesk
Poster se pokusí popsat co možná nejvíce ze současných znalostí tohoto záhadného jevu. Jsou k dispozici i nějaké "zaručeně pravé" fotky a kresby kulového blesku.
Literatura:
Internet - hlavně odkazy z http://www.eskimo.com/%7Ebillb/tesla/ballgtn.html, ale i mnohe další.

Hromy blesky
Hromy a blesky trochu do hloubky...
Literatura:


Bodová svářečka

Literatura:


Mereni e/m elektronu
Mereni e/m elektronu pomoci Helmholtzovych civek
Literatura:


Měření e/m v podélném magnetickém poli

Literatura:


Supravodivost - úvod k přednášce
Supravodivost je velice perspektivní jev, který poskytuje celou řadu využití. Poster je zaměřen na seznámení studentů s látkou, jež bude dále rozvinuta na přednášce.
Literatura:
webové stránky FÚ AV a další

Prostoročas s modely vesmíru

Literatura:


Termojaderná fůze

Literatura:


Mikrovlny
Ukázky některých vlastností elektromagnetického vlnění (mikrovlny) - lom, ohyb na štěrbině, ...
Literatura:


Vysokoteplotní supravodivost, Meissnerův jev
Vysokoteplotní supravodivost velmi perspektivní jev, při kterém dochází k supravodivosti už při "vysokých teplotách" (přibližně něco kolem -150 stupňů Celsia), což nám nabízí celou řadu využití.
Literatura:
Zatím pouze internetové články, v budoucnu pravděpodobně rozšířeno.

Foucoultovy proudy a jejich působení
Teoretická podstata výřivých proudů a praktická ukázka jejich působení na kyvadlo.
Literatura:
Ivan Štoll Elektřina a magnetismus
Fyzika pro druhý ročník gzmnázíí


Aplikace laserů, holografie

Literatura:
Prozatím není

Stirlingovy motory
Stirlinguv motor je pistovy tepelny stroj. Narozdil od bezneho spalovaciho motoru, kde se plyn zahriva/vznika spalovanim paliva uvnitr pistu a po kazdem pracovnim cyklu je nahrazen novym (sani), je napln pracovniho plynu ve Stirlingove motoru konstantni a ohriva/chladi se pomoci tepelnych vymeniku zvnejsku (lze jej zaradit mezi tzv. "motory s vnejsim spalovanim"). Zdroj tepla je vsak libovolny - krome spalovani (i mene kvalitnich paliv nez benzin) lze pouzit i koncentrovane slunecni zareni, geotermalni zdroje tepla atd. V presentaci bude popsan princip cinnosti motoru, zhodnoceny jeho vyhody/nevyhody a (pravdepodobne) predveden jeho funkcni model.
Literatura:
http://www.bekkoame.ne.jp/%7Ekhirata/
http://www.sesusa.org/
htt! p://www.stirlingcycle.com/default.asp
%2B dalsi odkazy z vyhledavacu na vyraz "stirling engine"


polarizace

Literatura:


Teorie superstrun
Spojeni zakonu mikrosveta a makrosveta.
Literatura:


Exkurze tokamak a PALS

Literatura:Produkce: Přihláška do fyzikálního semináře
Náměty
Kriterium zápočtu a pravidla vůbec (první cirkulář) .. v pdf
Několik pravidel k fyzikálním presentacím
Pravidla pro přispěvovatele do sborníku Fyzikálního semináře
Archív Fyzikálního semináře

Připomínky a náměty k fyzikálnímu semináři: Vojta Svoboda, Břehová 7, Pha1,tel. 2435 8296, mail