Web       Fyzikální seminář
Studenti sobě

Katedra fyziky FJFI ČVUT
http://www-fyzsem.fjfi.cvut.cz

letní semestr 2001


Nesouhlasím s představou, že vesmír je tajemný, že o něm můžeme získat jen jakousi intuitivní představu, nikdy však nemůžeme plně postihnout jeho vlastnosti a porozumět mu.
Stephen William Hawking

Program:
No Datum     čas
I. 1.III Úvod    
    Marie Svobodová & Jelena Sidorenková Co nového u Nobela 25'
II. 8.III Pozvaná přednáška    
    Doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. Relativita za hranicemi přednášky  
III 15.III Ústní presentace I Chairman: Jan Dyrka  
    Aleš Jakovec & Marek Soudný Holografie 45'
    Ondřej Novák Millikanův pokus 45'
    Jan Gruber Vizualizace interference na pocitaci 30'
IV 22.III Ústní presentace II Chairman: Jan Gruber  
    Michal Hnát,Josef Pospíšil, Pavel Nejdl Měření fundamentální fyz. konstanty e/m 45'
    Marie Svobodová Elektřina a magnetismus na olympijských hrách 30'
    Jan Dyrka Vesmírná stanice MIP a kosmická dopravní technika 30'
V 29.III Ústní presentace III Chairman: Jelena Sidorenková  
    Martin Soukenka Magneticky uspořádané (neuspořádané) látky 40'
    Jelena Sidorenková & Marie Svobodová Harmonické kmitání a resonanční jevy na RLC obvodech 40'
VI 5.IV Posterová sekce Chairman: Jan Novotný  
VIII 19.IV Ústni presentace IV. Chairman: Petr Kopřiva  
    Jakub Hubner & Petr Kopřiva Záhada polární záře 30'
    David Tlustý & Jan Gruber & Přemysl Gandera Teslův transformátor 50'
IX 26.IV Pozvaná přednáška    
    RnDr. Jiří Grygar, CSc. Astronomické objevy roku 2000  
X 3.V Ústní presentace V Chairman: Pavel Stejskal  
      Jednoduchá demonstrace chaotické dynamiky na elektronickém obvodě 50'
    Petr Mužíček Chaotická dynamika 30'
    Jan Dyrka II Kosmická dopravní technika 30'
XI 10.V Pozvaná přednáška    
    Ing. Jiří Ullschmied, CSc. Fůze + PALS/Tokamak  
XII 17.V Ústní presentace VI Chairman: Josef Pospíšil  
    Hedvika Toncrová & Jan Novotný & Petr Šujan Optical activity 50'
    Aleš Jakovec & Marek Soudný Holografie II 45'
XIII 24.V Exkurze UFP AV ČR Tokamak/PALS  

Posterová sekce
Jelena Sidorenková ?
Aleš Jakovec & Marek Soudný ?
Ondřej Novák ?
Jakub Hubner & Petr Kopřiva ?
Martin Soukenka Supravodivost
Jan Gruber ?Fyzika Startreku?
Marie Svobodová Elektrický proud v plynech Eliášův oheň
David Tlustý ?
Hedvika Toncrová & Jan Novotný & Petr Šujan Alternativní zdroje energie
Jelena Sidorenková ?
Přemysl Gasndera ?
Jan Dyrka Polární záře
Michal Hnát,Josef Pospíšil, Pavel Nejdl ?
Abstrakta


Archiv fyzikálního semináře

Léto 98

Zima 98

Léto 99

Č

Nejdále vidí racek, který vzlétne nejvýš.

Zima: Proceedings /Kniha (1.1Mb)
Léto: Proceedings /Kniha (3.6Mb)

Zima 99

Léto 00

Každý, komu bylo přáno pracovat na vytváření
exaktních věd, najde stejně jako náš velký básník
zadostiučinění a štěstí ve vědomí, že probádal
probádatelné a přijal hranice neprobádatelného.

Zima: Proceedings /Kniha (4.0Mb)
Léto:
Proceedings Kniha (14.0Mb)

Zima 00

Léto 01

Nesouhlasím s představou, že vesmír je tajemný,
že o něm můžeme získat jen jakousi intuitivní představu,
nikdy však nemůžeme plně postihnout jeho vlastnosti a porozumět mu.

Zima: Proceedings Kniha (14.0Mb)


Náměty

Kriterium zápočtu a pravidla pro přispěvovatele

Několik pravidel k fyzikálním presentacím

Přihláška na fyzikální seminář

Přihláška do elektronické konference Fyzikálního semináře

Volný doprovod k semináři


Připomínky a náměty k fyzikálnímu semináři: Vojta Svoboda, Břehová 7, Pha1,tel. 24810817 l.296, mail: svoboda@br.fjfi.cvut.cz,aktualizace 7.3.01
This document was translated from LATEX by HEVEA.